ADVOKATFIRMAN

Arne de Bourgh

Advokatfirma med kontor i
Uppsala och Enköping

Advokatfirman Arne de Bourgh

Advokatfirman Arne de Bourgh är en allmänpraktiserande advokatbyrå med lång erfarenhet av rådgivning, tvistelösning, samt biträde vid rättegång. Vi erbjuder juridiska tjänster inom flera olika rättsområden till såväl företag som privatpersoner.

Vi erbjuder kostnadsfri preliminär rådgivning och bistår även i frågor kring finansieringen av en eventuell tvist.

Våra kontor är centralt belägna i Uppsala och Enköping.

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.

Medlemmar av Sveriges advokatsamfund

Verksamhetsområden

Vi erbjuder rådgivning och biträde inom många rättsområden såsom arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, entreprenadrätt, familjerätt, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt och straffrätt.

Vi lämnar råd och erbjuder biträde vid upprättande av olika typer av avtal om köp eller försäljning av egendom. Om tvist uppkommit kan vi biträda köpare eller säljare under förhandlingar och om tvisten inte kan lösas på annat sätt även företräda part i domstol.