Advokater

Våra advokater

Vid Advokatfirman Arne de Bourgh arbetar för närvarande två advokater. Arne de Bourgh som är byråinnehavare, samt Magnus Nyström.


Advokat Leif Magnus Nyström

Född:1972

Jur kand: 2003

Advokat: 2010

Magnus blev äldre och upptäckte att teaterscenen inte var en så stor utmaning som han önskade, varför han sökte till juristutbildningen i Uppsala. 1998 blev han antagen och var färdig jurist 2003. Under utbildningen hann Magnus med att praktisera hos vice chefsåklagare Stefan Karlmark på Riksåklagarens miljöbrottsenhet. Under praktiktiden utvecklade han, tillsammans med polis och åklagare en endagskurs för miljöhandläggare vid kommuner och länsstyrelser med föreläsningar och rättegångsspel. Kursen har genomförts i domstolar på en mängd orter från Malmö i söder till Luleå i norr under perioden 2002-2010.

Magnus Nyström anställdes hos Advokatfirman Arne de Bourgh 2004 och har under sin tid på byrån, förutom affärsjuridiken och straffrätten, specialiserat sig på fastighetsrätt, arbetsrätt, personskaderätt och familjerätt.


Advokat Arne de Bourgh

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.