Fri preliminär rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri preliminär rådgivning.

Det innebär att vi gemensamt bokar in ett möte på vårt kontor och att Ni får möjlighet att presentera Ert problem för oss. Vi går tillsammans igenom problemet och diskuterar det. Vi kan vid mötet göra en preliminär bedömning om utsikterna att lösa problemet eller vad som erfordras för att lösa det. Om vi bedömer att problemet inte kan lösas på ett bra sätt eller om vi inte skulle anse oss kompetenta inom det rättsområde som problemet rör, berättar vi det.

Mötet kan resultera i att ni lämnar oss ett uppdrag att företräda Er eller att utreda en viss frågeställning ytterligare. Då kan vi även diskutera finansieringen av ett eventuellt uppdrag. Om Ni lämnar oss i uppdrag att företräda Er kan vi komma att debitera Er kostnader även för det inledande mötet. Vi tar i så fall upp den frågan till diskussion vid mötet.

I den fria preliminära rådgivningen ingår normalt inte rådgivning av mer kvalificerad art. Vi lämnar inte rådgivning i ärenden till nya klienter per telefon.

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.