God Advokatsed

Medlemmar av Sveriges Advokatsamfund får titulera sig advokater och endast advokater får driva advokatfirma/advokatbyrå. För att upptas som medlem i Sveriges Advokatsamfund måste man genomgå särskild utbildning och avlägga särskilda prov. Med advokattiteln följer ett fortbildningskrav och som advokat är man skyldig att följa Advokatsamfundets etiska regler, God advokatsed.

I god advokatsed ingår att bemöta såväl klienter som myndigheter och motparter korrekt. En advokat skall arbeta självständigt och får inte vara i beroendeställning till sin klient. Advokater har en långtgående tystnadsplikt.

Som advokat måste man kontrollera att klientens intressen inte kan strida mot advokatens egna eller att det på något annat sätt kan uppstå intressekonflikter, jävssituationer. Det innebär exempelvis att en advokat inte kan företräda eller lämna råd till bägge parter i en tvist.

Man kan alltså säga att advokattiteln utgör en sorts kvalitetsstämpel.

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.