Arbetsrätt

Vi biträder såväl arbetsgivare som arbetstagare i de flesta typer av arbetsrättsliga ärenden. Vi biträder även vid förhandlingar och tvister. Det kan exempelvis röra sig om ingående av anställningsavtal och reglering av olika typer av förmåner i samband med detta. För nyckelpersoner kan även finnas anledning att reglera frågor som sekretess och konkurrensförbud. Ett annat viktigt område är arbetsrättsliga ärenden som uppkommer i samband med personalnedskärningar och frågor om huruvida en uppsägning eller ett avskedande av en anställd är sakligt grundad. En arbetsgivare som avslutar en anställning på fel sätt eller av fel skäl kan ådra sig skadeståndsskyldighet.

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.