Brottmål

Om du är misstänkt för att ha begått brott eller om du utsatts för ett brott kan du ha rätt till offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Offentlig försvarare och målsägandebiträde förordnas av domstol. Staten betalar kostnaden för försvaret eller målsägandebiträdet, men om du döms för
brottet och har god ekonomi kan du bli skyldig att återbetala en del av kostnaden för försvaret. Om du inte har rätt till offentlig försvarare kan
du anlita privat försvarare, men kan då komma att få betala hela kostnaden
för försvaret själv.

Oftast uppstår behovet av advokat redan under polisutredningen och det är viktigt att försvararen kommer in i ett så tidigt skede som möjligt. Du kan begära att få försvarare under polisutredningen och har då också möjlighet
att själv föreslå vilken försvarare du önskar.

Vi har särskild erfarenhet av ekobrottmål och miljöbrottmål.

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.