Familjerätt

När du tror att du funnit den rätta och ska bilda familj är det klokt att fundera över vad som händer den dag det tar slut, antingen genom separation eller genom dödsfall. Vi lämnar råd och biträde vid upprättande av äktenskapsförord, samboavtal och testamente.

När du insett att den rätta inte var den rätta och separationen är ett faktum kan vi hjälpa till med de frågor som måste lösas. Det kan handla om hur ert gemensamma hem ska delas och hur ni ska göra med barnen. Vi biträder även vid eventuell tvist i domstol när det gäller frågor om barnen; vårdnad, boende och umgänge.

Vid dödsfall kan vi lämna råd och biträde i frågor gällande bodelning och arvsskifte. Finns testamente kan detta behöva tolkas och vid eventuella tvister på grund av testamente kan vi också lämna biträde.

Vi lämnar som nämnts ovan även råd och biträde vid upprättande av testamente då det är viktigt att allt blir rätt så att din sista vilja inte skall kunna ifrågasättas eller testamentet förklaras ogiltigt.

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.