Fastighetsrätt

Vi lämnar rådgivning och biträde vid köp och försäljning av fastigheter eller bostadsrätter, samt biträde vid de tvister som kan uppkomma exempelvis på grund av att den aktuella fastigheten är behäftad med fel.

Vi biträder såväl företag som privatpersoner vid tvister mellan entreprenör och beställare och kan även lämna råd och biträde i samband med upprättande av entreprenadavtal.

Vi lämnar även råd och biträde vid upprättande av hyres- och arrendeavtal samt biträder vid de tvister som kan uppkomma i hyres- och arrendeförhållanden.

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.