Försäkringsrätt och skadestånd

Vi erbjuder biträde och rådgivning beträffande skadestånd vare sig skadeståndet uppkommit inom ett kontraktsförhållande eller utan (s.k. utomobligatoriskt skadestånd).

Ofta finns det gällande försäkring som ersätter uppkommen skada oavsett om någon kan hållas ansvarig för skadan eller inte. Vi biträder under skadereglering och vid tvister som kan uppstå mellan försäkringsbolag och försäkringstagare eller skadelidande.

Vi kan även lämna råd och biträde i andra försäkringsfrågor.

Som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund följer vi God Advokatsed.